Facebook
HopeWW - Nada u svijetu
KMC

O nama

Kristove Međunarodne Crkve u svijetu postoje od sredine 70-ih godina 20. stoljeća i nastale su iz obitelji Kristovih Crkava sa kojima i dan danas imamo bratske odnose. Kristove crkve potječu iz reformacijske obnove koja se dogodila u srednjem vijeku, a kasnije pokreta obnove (Restoration Movement) još jednog kršćanskog pokreta, iz kojega su potekle Kristove crkve (Churches of Christ), Kršćanske crkve (Christian churches), Kristovi učenici (Disciples of Christ) i, u novije vrijeme, Međunarodne Kristove crkve (International churches of Christ). Taj pokret ima svoje začetke u osamnaestome stoljeću. Glavni cilj pokreta nije bio preoblikovati crkvu kakva je bila u tom povijesnom trenutku, već prije svega obnoviti novozavjetni obrazac bogoslužja i služenja Bogu.

Možemo reći da je to i dalje naša misija:

  • Propovijedanje Riječi Božje i primjena u svakodnevnom životu
  • Život u skladu sa Isusovom zapovijedi da idemo i učinimo sve narode Njegovim učenicima iščekujući njegov dolazak

 

Cilj nam je propovijedati Riječ Božju onakva kakva ona jest bez tradicija i ljudskih nauka koje je „nadopunjuju“ jer mi vjerujemo da je ona sveta i savršena za uspostavljanje ispravnog odnosa sa Bogom i da nas uči kako svakodnevno živjeti kršćanstvo kakvo je propovijedao Isus Krist. 

Međunarodno u našem imenu označava djelovanje koje je izvučeno iz Matejevog evanđelja 28,19-20, „Zato idite i učinite sve narode učenicima mojim! Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Učite ih da vrše sve što sam vam zapovjedio! Ja sam s vama u sve vrijeme do svršetka svijeta.“


naslovnakontaktprintajdodaj u favorite