Uvjeti sudjelovanja

Dobrodošli na web stranice KMC!

Registracija na internet stranicama Kristove Međunarodne Crkve je besplatna i slobodna za bilo koga. Registracijom se ostvaruje (prihvaća) pravo/obaveza na novosti koje se distribuiraju elektronskom poštom i korištenje foruma. Registracija je koncipirana na način da svaki novi član prolazi provjeru i dodjeljuje mu se osobni račun koji ima svoja ograničenja s obzirom na stupanj koji mu dodijeli administrator.

 

Na stranicama je svako dobrodošao da sudjeluje u komunikaciji i edukaciji koju će stranica nuditi. Svako ponašanje u suprotnosti  sa kršćanskim i moralnim kodeksom i bilo koje radnje koje su protivne zakonima Republike Hrvatske (Vrijeđanje, ismijavanje, ponižavanje i obezvrjeđivanje kršćanskih vrijednosti i načela, psovanje i vrijeđanje drugih sudionika) će biti sankcionirano sljedećim redoslijedom:

1.       Upozorenje od strane administratora

2.       Oduzimanje prava na korištenje foruma i sudjelovanje u radu stranice na bilo koji način

3.       Brisanje osobnog računa korisnika i onemogućavanje korištenja adrese elektronske pošte za ponovnu registraciju

4.       Ako se ponašanje ne promijeni nego se nastavi u istom tonu slijedi prijava nadležnoj policijskoj postaji

 

Administrator-i zadržavaju pravo odluke po kojoj dodjeljuju stupnjeve ograničenja sudjelovanja u radu stranice za svakog novo prijavljenog člana.

 

Na stranici je zabranjeno objavljivanje sadržaja pod autorskim pravima ako za ista djela ne postoji pisano odobrenje vlasnika.

 

Urednici stranica Kristove Međunarodne Crkve vam žele blagoslov u korištenju i sudjelovanju na svojim stranicama.